Toetsrente 5%: Wat is dat nu weer?

De overheid wil consumenten beschermen tegen het risico dat zij meer geld lenen dan waarvoor ze de lasten kunnen dragen. Deze bescherming heeft geleid tot tal van wettelijke bepalingen waaraan banken, maar ook wij als financieel adviseur, moeten voldoen.

Overheid wil u beschermen
Veel van de bepalingen die de overheid opstelt komen neer op een verbod aan banken en adviseurs om mee te werken aan de totstandkoming van hypotheken waarvan vooraf te verwachten is dat de betreffende consument de hieraan verbonden lasten in de toekomst niet kan dragen.

Hierdoor zijn wij als adviseur bijvoorbeeld ook verplicht om na te gaan wat de situatie is indien, nadat de hypotheek is afgesloten, een van de partners arbeidsongeschikt raakt of komt te overlijden en daardoor mogelijk de beschikbare financiƫle middelen waaruit de hypotheeklasten betaald moeten worden, onvoldoende worden.

Rente 5%
Een van de nadere maatregelen is dat zowel de bank als wij als adviseur verplicht worden om te onderzoeken of de hypotheeklasten ook nog betaalbaar zijn indien de hypotheekrente 5% bedraagt.

Dus ook al kunt u nu een hypotheek afsluiten tegen bijvoorbeeld 2%, dan nog zijn banken en wij als adviseur verplicht om te onderzoeken of deze lening nog steeds voor u betaalbaar blijft indien de rente niet 2% maar 5% bedraagt. In de praktijk betekent dit, dat er een minder hoog bedrag geleend kan worden dan wanneer uitgegaan mag worden van de werkelijke rente.

Dit is verplicht bij hypotheken met een rentevastperiode korter dan 10 jaar. De overheid beoogt met het verplicht voorschrijven van deze toetsrente te voorkomen dat door stijging van de rente na afloop van de rentevastperiode consumenten in de financiƫle problemen komen.

Overigens zien we op dit moment dat de meeste consumenten bij de ingang van een nieuwe rentevastperiode kiezen voor een termijn van langer dan tien jaar. In dat geval speelt de toetsrente niet.